W sprawie  pozewu Meni Brünstein zam. Zuckerman...

CAHJP Code: 
CD/376.08
Original name: 

W sprawie  pozewu Meni Brünstein zam. Zuckerman (właścicielka realnosci) i Itty Brünstein w m. Trembowla przeciw Mojżeszowi Herschowi Gelmanowi (kupiec) w m-ku Suchostaw o uznanie umowy kupna-sprzedaży części realności w Suchostawie za nieważną.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
55
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.585
Site collections: