W sprawie zatwierdzenia statutów: Towarzystwa d...

CAHJP Code: 
HM3/1299.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: Towarzystwa dobroczynnego "Jad Charuzim" w Monasterzyskach, zawierają wiadomości o zmianie nazwy i statutu; Stowarzyszenia opieki nad żydowską młodzieżą "Haszomer" w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1921
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.322
Organizations: 
Site collections: