Korespondencja dot. zatwierdzenia statutu oddzi...

CAHJP Code: 
HM2/9257.14
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja dot. zatwierdzenia statutu oddziału towarzystwa "Agudath Israel" w Chołojowie.

Date of item:

from: 
1931
  -  
to: 
1931
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.9081
Organizations: 
Site collections: