Korespondencja, dotycząca działalności Sekcji p...

CAHJP Code: 
HM3/1083.02
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Korespondencja, dotycząca działalności Sekcji prawniczo-gospodarczej i bezopłatnego biora porady Żydowskiego komitetu ratunkowego we Lwowie w sprawie zwołnienia zaaresztowanych Żydów, odzyskania straconej własności podczas rozruchów wojennych i pogromów we Lwowie i w mistach Galicji: Zaleszczyki, Trembowla, Brzozów. Zawierają skargi na zbrodnie żolnierzów polskich, wykaz ruchomości zrabowanych, nazwisk Żydów aresztowanych i cierpiących od rabunków.

Date of item:

from: 
1918
Size: 
117
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.16