Księga sądu grodzkiego za lata 1771-1794: 1. Un...

CAHJP Code: 
HM2/9583.10
Collection name: 
Sąd grodzki Trembowelski
Original name: 

Księga sądu grodzkiego za lata 1771-1794: 1. Uniwersał dot. zamknięcia granic państwa w związku z cholerą; (str. 72-88)2. Manifest hr. Potockiej dot ofiar cholery w Czortkowie (str. 173-175, 178-192)oraz inne zapisy dot. Żydów.

Date of item:

from: 
1771
Size: 
500
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.17, оп.1, д.225