"Statut stowarzyszenia "Żydowski konsum ludowy"...

CAHJP Code: 
HM3/727.14
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Rohatynie
Original name: 

"Statut stowarzyszenia "Żydowski konsum ludowy" w Bursztynie.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.567, оп.1, д.50