"Budżety gminy żydowskej w Knihyniczach na r. 1...

CAHJP Code: 
HM3/726.10
Collection name: 
Gmina wyznaniowa żydowska w Knihyniczach
Original name: 

"Budżety gminy żydowskej w Knihyniczach na r. 1932-1934".Lista płatników składki na r. 1932.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
41
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.322, оп.1, дд.1-3