Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...

CAHJP Code: 
HM2/8888.15
Original name: 

Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechija w Bohorodczanach

Date of item:

from: 
1920
Size: 
23
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44
People: