Materiały dot. odbudowy bóżnic z XVII-wiecznych...

CAHJP Code: 
HM2/9260.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Materiały dot. odbudowy bóżnic z XVII-wiecznych w Husiatynie i Leszniowie.

Date of item:

from: 
1931
  -  
to: 
1931
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.1516
Tags: 
Site collections: