מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
שפיגל, ישראל סדר קדשים ויקרא עילאה: האדמו"ר רבי דוד-משה מטשורטקוב זיע"א 2010
שפיגל, ישראל איש אשכולות: הרה"צ ר' דוד משה פרידמן זצ"ל (בשלשים לפטירתו כ"ז באדר תשמ"ח) 2010
שפיגל, ישראל נסיך מלכות לבית רוז'ין: כ"ק האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל 2010
שפיגל, ישראל זקן אדמו"רי בית רוז'ין: האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל (למחרת פטירתו, ט"ו מנ"א תשנ"ב) 2010
שפיגל, ישראל ישראל אשר בך אתפאר: מרן הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין זיע"א – מאה וחמישים שנה להסתלקותו 2001
שפיגל, ישראל על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת 2010
שפיגל, ישראל חידוש שבחידושים': כ"ק האדמו"ר בעל 'תפארת ישראל' מטשורטקוב זיע"א, במלאת חמישים שנה לפטירתו – י"ג בכסלו תשד"מ 2010
שפיגל, ישראל שריד לדור דעה: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצוק"ל (למחרת פטירתו, ל' בניסן תשל"ט) 2010
שפיגל, ישראל כבשונה של מלכות: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצוק"ל (ככלות השבעה לפטירתו) 2010
שפיגל, ישראל ממשיך נאמן למסורת אצילית: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלמה מבויאן זצוק"ל 2010