זקן אדמו"רי בית רוז'ין: האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל (למחרת פטירתו, ט"ו מנ"א תשנ"ב)

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
זקן אדמו"רי בית רוז'ין: האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל (למחרת פטירתו, ט"ו מנ"א תשנ"ב)
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, 346-339
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

מהדורה ראשונה – 2010.
מקור: יתד נאמן, אב תשנ"ב