כבשונה של מלכות: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצוק"ל (ככלות השבעה לפטירתו)

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
כבשונה של מלכות: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצוק"ל (ככלות השבעה לפטירתו)
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, 333—338.
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

מהדורה ראשונה – 2010
מקור: המודיע, אייר תשל"ט.