ממשיך נאמן למסורת אצילית: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלמה מבויאן זצוק"ל

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
ממשיך נאמן למסורת אצילית: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלמה מבויאן זצוק"ל
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, 328-321
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

מהדורה ראשונה – אלול תש"ע [2010]