שריד לדור דעה: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצוק"ל (למחרת פטירתו, ל' בניסן תשל"ט)

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
שריד לדור דעה: כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זצוק"ל (למחרת פטירתו, ל' בניסן תשל"ט)
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, 332-329
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

מהדורה ראשונה – אלול תש"ע [2010], 329—332.
מקור: המודיע, ל' בניסן תשל"ט.