סדר קדשים ויקרא עילאה: האדמו"ר רבי דוד-משה מטשורטקוב זיע"א

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
סדר קדשים ויקרא עילאה: האדמו"ר רבי דוד-משה מטשורטקוב זיע"א
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, כסלו תשע"א, 95—122.
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

מהדורה ראשונה – אלול תש"ע