Wykazy ludności wyznania greko-katolickiego i m...

CAHJP Code: 
HM2/9260.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Wykazy ludności wyznania greko-katolickiego i mojżeszowego w powiatach: Brzeżany, Brody, Borszczów, Buczacz, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Zaleszczyki, Kopyczyńce, Kamionka Stumiłowa, Podhajce, Przemyślany, Radziechów, Skałat, Czortków

Date of item:

from: 
1923
  -  
to: 
1924
Size: 
114
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.583
Site collections: