Skalat

שם באנגלית: 
Skalat
שם באוקראינית: 
Скалат
שם בפולנית: 
Skałat