לקוטים לתולדות הדפוס העברי בפולין

Author: 
יודלוב, יצחק
Publication title: 
לקוטים לתולדות הדפוס העברי בפולין
Source published in: 
ישורון, א (1996), תנב-תסב
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

Chapters A-B refer to Kraków print.

Community: