כרם חמד, כתב העת העברי הראשון של חכמת ישראל בגליציה ובאיטליה

Author: 
פלאי משה
Publication title: 
כרם חמד, כתב העת העברי הראשון של חכמת ישראל בגליציה ובאיטליה
Source published in: 
קשר, 38 (אביב 2009), 77—86.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2009
Publication Language: 

כרם חמד: 'יבנה החדשה' - למהותה של חכמת ישראל בעיצובה בכרם חמד

Author: 
פלאי משה
Publication title: 
כרם חמד: 'יבנה החדשה' - למהותה של חכמת ישראל בעיצובה בכרם חמד
Source published in: 
הדור, 3 (2009), 134—139.
Publisher: 
לב חקק
Publishing place: 
לוס אנג'לס
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Solomon Judah Rapoport (134, 136—139), Nachman Krochmal (134, 136, 138, 139), Joseph Perl (134, 137—139), Isaac Erter (134, 138, 139), Samuel Leib Goldenberg (134), Judah Leib Mieses (137), and Jacob Samuel Bick (138).

כרם חמד - חכמת ישראל היא 'יבנה החדשה': מפתח מוער לכרם חמד, כתב-העת העברי של ההשכלה בגליציה ובאיטליה (תקצ"ג-תרט"ז)

Author: 
פלאי, משה
Publication title: 
כרם חמד - חכמת ישראל היא 'יבנה החדשה': מפתח מוער לכרם חמד, כתב-העת העברי של ההשכלה בגליציה ובאיטליה (תקצ"ג-תרט"ז)
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to many authors of Galicia, which had constituted a significant part of writers of the periodical.

יה"ש וחוג החלוץ (1852—1888): הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה, דוקטורט

Author: 
כהן, חיים
Publication title: 
יה"ש וחוג החלוץ (1852—1888): הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה, דוקטורט
Publisher: 
אוניברסיטת בר אילן
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following parts:
'The history of the Haskalah in Galicia' - 4-8.
'About the circle of "HeHalutz"' - mainly in 8-13, 41-193, 219-225.
'The Haskalah in Brody' - 19-40.
And parts referring to Joshua Heschel Schorr (64-66), Isaac Erter (66-68), Abraham Krochmal (68-69), Markus Dubs (69—70, 184—185), Hirsch Mendel Pineles (72, 182—184), and Moshe Leib Hermelin (169-172).

Newspapers and Periodicals

Author: 
Greenbaum. Avraham
Publication title: 
Newspapers and Periodicals
Source published in: 
Hundert Gershon D. (ed.), The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 1260-1268.
Publisher: 
Yivo & Yale University press
Publishing place: 
New Haven
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Jewish press in Galicia, according to the following groups: Yiddish press (pp 1261-1263 - esp. 1261); Hebrew press (pp 1263-1265); Jewish press in other languages (pp 1265-1266); and Socialist and Revolutionist newspapers (pp 1267-1268); titles of newspapers in details (p 1268) - see Hebrew note.

עד שהרחוקים נעשו קרובים": קהילת המשכילים העבריים בראי תרגומיהם בכתב העת 'בכורי העתים', עבודת מוסמך

Author: 
קריסטל-וייסבלאי, אתי
Publication title: 
עד שהרחוקים נעשו קרובים": קהילת המשכילים העבריים בראי תרגומיהם בכתב העת 'בכורי העתים', עבודת מוסמך
Publisher: 
האוניברסיטה העברית בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following segments:
12-30 - "First segment: the Enlightened community of the periodical 'Bikkurei Ha-Ittim''
31-98 - 'Second segment: the translators and their translations' - including the following chapters:
2. 39-47 - 'Max Letteris'
3. 48-55 - 'Solomon Judah Rapoport'
4. 56-65 - 'Jacob Samuel Bick'
5. 66-68 - 'Chaim Ginzburg'

Die hebräische und jiddische Presse in Galizien

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
Die hebräische und jiddische Presse in Galizien
Source published in: 
Helmut Rumpler and Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918: Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2.Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung, 2341-2365.
Publisher: 
Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften
Publishing place: 
Wien
Date: 
2006
Publication Language: 
Remarks: 

[Hebrew and Yiddish press in Galicia]
Including chapters on the following newspapers:
2343-2346 – '2. The Enlightened Press: Hamevasser und Ha'Ivri'
2346-2349 – '3. The orthodox Press: Machzikei Hadas'
2350-2355 – '4. The partiot Press: Hamaskir'
2355-2361 – '5. The Jewish-Nationalist Press: Hamizpe'
2361-2365 – '6. The Yiddish Press: Zeitung, Togblat und Der Tog'

קבוצת 'צושטייער' בגליציה: 1929—1931

Author: 
פרידמן-כהן, קרי
Publication title: 
קבוצת 'צושטייער' בגליציה: 1929—1931
Source published in: 
חוליות, 19 (2006), 159—177.
Publisher: 
אוניברסיטת חיפה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
2006
Publication Language: 

כתבי העת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית: המעבר מהמאסף (1783—1811) לבכורי העתים (1820—1831)

Author: 
פלאי, משה
Publication title: 
כתבי העת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית: המעבר מהמאסף (1783—1811) לבכורי העתים (1820—1831)
Source published in: 
קשר, 34 (אביב 2006), 61—77.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

The first chapter includes the sub-chapters 'the beginning of the Enlightenment in Austria' (62-64), and 'the transition of the Hebrew center to Vienna' (64), which refer to 'Bikkurei Ha-Ittim'; the second chapter refers to the establishment of 'Bikkurei Ha-Ittim' (66-67), and the sub-chapter 'Luchot HaShanah Tzir Ne'eman (1814-1816) of Joseph Perl' (68-69); and the third chapter - 'tendencies in the editing of Bikkurei Ha-Ittim 1-3 by Shalom Ha-Cohen [...] (71-73).

בחנותו של מוכר הספרים: חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השניה של המאה התשע עשרה

Author: 
כהן, חגית
Publication title: 
בחנותו של מוכר הספרים: חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השניה של המאה התשע עשרה
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Mainly in the following segments:
23-68 - chapter II - 'The booksellers: life stories'
Including the sub-chapters:
56-68 - 'Up to the boarder station: the book store of Aron Faust in Kraków' 65-68 - 'Around the family table: the printer Jacob Ehrenpreis of Lwów' 85-142 - chapter IV - 'The book shelf - the catalogues and what lies between' Including the sub-chapters: 107-111 - 'The book store of Aron faust ' 116-121 - 'Tzvi Hirsh Nechelis of Lwów and Ephraim Deinard of Odessa: the differences between the stores' types' 129-135 - Data on books prices in Galicia More about the three above-mentioned Galician printers, according to index of personages, and also about the followings: Marcus Ehrenpreis, Gershom Bader, Solomon Buber, Samson Bloch, Simon Bernfeld, Schealtiel Eisik Graeber, Wolf Tugenhold, Abraham Mendel Mohr, Bernard Friedberg, Joseph Perl, and about Judith Rosanis (10); And according to index of places: Galicia, Żółkiew, Lwów, and Kraków.