דברי קדם: מפנקסי הקהל בקראקא, לקורות ישראל ורבניו ומנהיגיו בפולניא וביחוד בקראקא

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
דברי קדם: מפנקסי הקהל בקראקא, לקורות ישראל ורבניו ומנהיגיו בפולניא וביחוד בקראקא
Source published in: 
ויזן משה אהרן (ע') וצבי הלוי רומלד (מו"ל), לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג, שנה ראשונה, 193—214
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1902
Publication Language: 
Community: