מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל וחכמיו, רבניו ומנהיגיו בפולניא בכלל ובקראקא בפרט

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל וחכמיו, רבניו ומנהיגיו בפולניא בכלל ובקראקא בפרט
Source published in: 
ברן מרדכי ופייש רוזנטל (ע'), תהלה לדוד, היא קבוצת מאמרים אשר כתבו רעים וידידים אוהבים ותלמידים לזכרון נשמת החכם הגדול ר' דוד קויפמאנן [...], 69—84.
Publishing place: 
ברסלאו
Date: 
1900
Publication Language: 
Community: