Zydzi Lwowscy na Przełomie XVIgo i XVIIgo Wieku:‎ Praca Odznaczona Pierwszą Nagrodą na Konkursie Imienia Hipolita Wawelberga przez

Author: 
Bałaban, Majer
Publication title: 
Zydzi Lwowscy na Przełomie XVIgo i XVIIgo Wieku:‎ Praca Odznaczona Pierwszą Nagrodą na Konkursie Imienia Hipolita Wawelberga przez Wydział Filozoficzny c. k. Universytetu Lwowskiego
Publisher: 
Nakładem Funduszu Konkursowego im. H. Wawelberga
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1906
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews of Lwów at the turn of the 16th-17th centuries (…)]

Community: