היהודים בלבוב

Author: 
בדר, גרשם
Publication title: 
היהודים בלבוב
Source published in: 
המליץ, 10.3.1896, 6.
Date: 
1896
Publication Language: 
Remarks: 

A review of the books by Jecheskiel Caro in German and by Solomon Buber in Hebrew on the history of the Lemberg community and its rabbis.

Community: