"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85.
Source published in: 
מסכת, ב (2004), 63—85
Publisher: 
מתן - מכון תורני לנשים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

On the different stages in Galicia in regard to the religious education for girls and its realization, and on the following individulas: Joseph Perl (64), Abraham Cohen (64), Zevi Hirsch Chajes, Dov Berush Meisels (65), Adele von Mises (67), Zevi Scharfstein (69), Aaron Marcus (69-73), Michalina Artin, Simon Menahem Laser (73), Meir Horowitz (78), Shalom Mordecai Shvadron (78-79), Isaac Weber, Joseph Seliger (78), Sarah Schenirer (80—81, 83—85), Issachar Dov Roke'ah (81), Simcha Kluger (82), Chaya Kluger, (82-83), and Jacob Bross (83).