תנועתנו בגאליציה המערבית ושלזיה

Author: 
בוימינגר ז.
Publication title: 
תנועתנו בגאליציה המערבית ושלזיה
Source published in: 
ברנשטיין ישעיהו (ע'), מצפה: שנתון 'הצופה' לשנת תשי"ג, מוקדש ליובל החמישים של תנועת המזרחי העולמית,תקיד-תקטז.
Publisher: 
המרכז העולמי של המזרחי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1953
Publication Language: