קורות היהודים בפולין מראשית חלוקתה ועד מלחמת-העולם השניה

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
קורות היהודים בפולין מראשית חלוקתה ועד מלחמת-העולם השניה
Source published in: 
היילפרין ישראל (ע'), בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן: קורות דור ודור, משק וכלכלה, תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, א':קורות דור ודור, משק וכלכלה, 110—127.
Publisher: 
המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

About the Jews of Galicia - Chapter Seven, 121-124 (general) as well as in 126 (The First World War and pogroms).