קורות היהודים בפולין מראשית חלוקתה ועד מלחמת-העולם השניה

מחבר: 
גלבר, נתן מיכאל
כותרת הפרסום: 
קורות היהודים בפולין מראשית חלוקתה ועד מלחמת-העולם השניה
מקור פורסם ב: 
היילפרין ישראל (ע'), בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן: קורות דור ודור, משק וכלכלה, תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, א':קורות דור ודור, משק וכלכלה, 110—127.
מוציא לאור: 
המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1948
שפה: 
הערות: 

על יהודי גליציה – פרק ז, 121—124 (כללי) וכן – ב-126 (מלחמת העולם הראשונה ופרעות).