כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה

Author: 
פין, שמואל
Publication title: 
כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1886
Publication Language: 
Remarks: 

Collection of Biographies, Alphabetically listed according to first name (Hebrew letters aleph through yud), including tens of people from Galicia - Bucovina.