כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה

מחבר: 
פין, שמואל
כותרת הפרסום: 
כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1886
שפה: 
הערות: 

קובץ ביוגרפיות של אישים, בסדר א"ב של שמם הפרטי (אותיות א-י), בהם עשרות מבני גליציה-בוקובינה.