Arkusz ewidencyjny, protokoły, sprawozdania, ko...

CAHJP Code: 
HM2/9252.10
Original name: 

Arkusz ewidencyjny, protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. działalności Oddziału Stowarzyszenia kulturalno-oświatowego "Tarbut" i otwarcia kursów języka hebrajskiego w Podhajcach.

Statut i wykazy członków zarządów.

Statut Żydowskiego Stowarzyszenia Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie.

Date of item:

from: 
1924
  -  
to: 
1928
Size: 
71
Language: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.11, оп.1, д.621
Tags: 
Site collections: