1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9490.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. uciekinerów od pogromów w południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska. 2. Wizyta Żydów u Dawida Friedmanana, rabina czortkowskiego i ich osiedlenie w Czortkowie (s.74-82, 143-148). 3. Rysopisy zatrzymanych Żydów-emigrantów. Wykazy Żydów –emigrantów zatrzymanych we Lwowie. 4. Wykazy emigrantów z transportów: XVII (67 rodzin), XVIII (82 rodz.), XVII(80 rodz.). 5. Wykazy wydalonych z kraju do Rosji Żydów przez punkt graniczny w Husiatynie.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
169
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7620