1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9490.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. uciekinerów od pogromów w południowo -zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska, Kałusz. 2. Korespondencja dot. Mosze Zajczyka i Szymona Łamszczyna – emigrantów do Palestyny (s.88). 3. Korespondencja ze starostwami dot. wzmocnienia straży granicznej w miastach przez które przechodzą ucieknierzy Żydzi z Rosji. 4. Wykazy emigrantów z transportów: XV (93 rodziny), XVI (82 rodz.), XVII (67 rodz.). 5. Wykazy wydalonych z kraju do Rosji Żydów przez punkty graniczne w Podwołoczyskach i Rawie Ruskiej.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
193
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7619