1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9489.6
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. uciekinerów od pogromów w Południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska, Kałusz, Olesko i Zbaraż. 2. Sprawozdanie z konferencji przedstawicieli Żydów i urzędu w Brodach. 3. Spis członków Komitetu wsparcia biednych wychodźców wyznania mojżeszowego z Rosji wKrakowie . 4. Sprawozdania o pogromie w Kołędzianach. 5. Wykaz emigrantów do Palestyny. 6. Wykazy emigrantów z transportów: V (49 os. ), VI (289 os.), VII (282 os.)

Date of item:

from: 
1882
Size: 
197
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7615