Jahres-Bericht der Israelitischen Knaben und Mä...

CAHJP Code: 
HM3/309.05
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Jahres-Bericht der Israelitischen Knaben und Mädchenhauptschule in Brody. Schuljahr 1877/8.

Date of item:

from: 
1878
  -  
to: 
1878
Size: 
20
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.1871
Site collections: 

Korespondencja z Krajową radą szkolną w sprawie...

CAHJP Code: 
HM3/1309.04
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Krajową radą szkolną w sprawie działalności szkołek talmudycznych (chajderów) i jej nauczycieli (z nazwiskami) w miastach Galicji: Husiatyn, Zabłotów, Demycze, Kałusz, Zaleszczyki, Tłuste, Korolówka, Uścieczko, Chyrów, Felsztyn, Stare Miasto, Stara Sól, Frysztak, Jasło, Osiek, Rohatyn, Lwów i innych.

Date of item:

from: 
1875
  -  
to: 
1877
Size: 
114
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.1706
Site collections: 

Korespondencja z Krajową radą szkolną w sprawac...

CAHJP Code: 
HM3/1309.03
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Krajową radą szkolną w sprawach działalności grona nauczycielskiego (z nazwiskami i wiadomościami biograficznymi) szkół izraelickich i ochronki dla dzieci żydowskich we Lwowie.

Date of item:

from: 
1870
  -  
to: 
1874
Size: 
136
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.1219
Site collections: 

Korespondencja z Krajowej i Okręgowej radami sz...

CAHJP Code: 
HM3/1309.02
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Krajowej i Okręgowej radami szkolnemi  w sprawach działalności szkół żydowskich, dodatki do sprawozdania rocznego Głównej izraelickiej szkoły męskiej i żenskiej we Lwowie z wykazem nazwisk grona nauczycielskiego.

Date of item:

from: 
1872
  -  
to: 
1873
Size: 
127
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.317
Site collections: 

prawozdania, okolniki, korespondencja z okręgow...

CAHJP Code: 
HM3/1309.01
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

prawozdania, okolniki, korespondencja z okręgowymi radami szkolnymi i inne dokumenty, dotyczący działalności Krajowej rady szkolnej we Lwowie.

Date of item:

from: 
1873
  -  
to: 
1873
Size: 
123
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.288
Site collections: 

Sprawozdania z działalności izraelickich szkół ...

CAHJP Code: 
HM3/1308.10
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z działalności izraelickich szkół ludowych we Lwowie.
W sprawie: Pozwolenie na wybudowanie pierwszej żydowskiej szkoły normalnej we Lwowie z 1843 r. z nazwiskami członków Przełożeństwa wyznaniowego tego czasu;
- Nazwiska nauczycieli Głównej szkoły żydowskiej we Lwowie;
- Wykaz dzieci żydowskich uczaszczających do szkoły ewangelickiej we Lwowie.

Date of item:

from: 
1843
  -  
to: 
1885
Size: 
306
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.228
Site collections: 

Korespondencja w sprawie działalności izraelick...

CAHJP Code: 
HM3/1308.09
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie działalności izraelickich szkól ludowych we Lwowie. Zawierają: sprawozdania inspektorów okręgowych z wizytacyj miejscowych szkół izraelickich.

Date of item:

from: 
1872
  -  
to: 
1872
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.222
Site collections: 

W sprawie spełnienia płanów reorganizacji szkół...

CAHJP Code: 
HM3/1308.08
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

W sprawie spełnienia płanów reorganizacji szkół ludowych izraelickich we Lwowie. Zawierają: opisy i wymiary sal szkolnych i ich urządzenia; korespondencją w sprawie przyznania szkółam izraelickim we Lwowie prawa publicznego.

Date of item:

from: 
1860
  -  
to: 
1900
Size: 
110
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.186
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu szkoły głównej ...

CAHJP Code: 
HM3/1308.07
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu szkoły głównej izraelickiej w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1872
  -  
to: 
1872
Size: 
14
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.176
Site collections: 

Sprawozdania z działalności trywialnej narodowe...

CAHJP Code: 
HM3/1308.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z działalności trywialnej narodowej szkoły w Przemyślanach. Zawierają deklaracje Zwierchności izraelickiej gminy wyznaniowej w Przemyślanach o utrzymanie własnym kosztom przy szkolie nauczyciela religji żydowskiej.

Date of item:

from: 
1868
  -  
to: 
1903
Size: 
103
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.148
Site collections: