העם

כותר: 
העם
תת-כותר: 
מכתב עתי לחדשות והליכות עולם, לספרות ומדעים
עורך/עורכים: 
דוד ישעיהו זילברבוש
מוציא לאור: 
ארייה ליב טויבש
מקום פרסום: 
קולומיה
דפוס: 
M. Bilous
הופיע משנת: 
1891
הופיע עד שנת: 
1892
שפה: 
תאור: 

דו-שבועון בעל מגמה ספרותית-מחקרית. במשתתפים, לצד העורך: משה אורנשטיין, ישראל טלר ומשה שולבוים, בני גליציה, ויהודה לייב גורדון מרוסיה. הופיעו ממנו לפחות חמישה גיליונות. 

הערות: 

בחוברת 1 – המו"ל:  אריה לייב טויבס.

תארוך חלקי של הגיליונות: 1, ג' כסלו תרנ"ב [4.12.1891]; 4, י"ז אדר תרנ"ב [16.3.1892]; 5 – י"ג ניסן תרנ"ב [13.4.1892].  

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 570 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 368—369. 

סוג אוביקט: 
Publication