W sprawie spadkowej po Eiziku Halpernie (kupiec...

CAHJP Code: 
CD/379.15
Original name: 

W sprawie spadkowej po Eiziku Halpernie (kupiec) w Zbarażu.
Dołączą:
- akt zejscia;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz majątku.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1922
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.123, оп.2, д.3
Site collections: