"Wykazy czasopism sprzedawanych i prenumerowany...

CAHJP Code: 
HM2/9257.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

"Wykazy czasopism sprzedawanych i prenumerowanych" na terenie powiatów: Zborów, Buczacz, Borszczów, Trembowla, Tarnopol, Radziechów, Zbaraż, Złoczów, Brzeżany, Zaleszczyki, Czortków i Brody.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
81
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2244
Site collections: