1. Sprawozdania z wykazami dot. składek na rzec...

CAHJP Code: 
HM2/9176.6
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania z wykazami dot. składek na rzecz austro-węgierskiej gminy w Safedzie (Tsfat) przez Rabina Israela Hagera z Wiżnic w miejscowościach: Drohomirczany, Stanisławów, Marjampol.2. Pokwitowania austro-galicyjskich gmin w Jerozolimie, Safedzie (Tsfat) i Tiberiadzie o otrzymaniu od Dawida Schreibera z Drohobycza składek zebranych w gminach Żydowskich w Galicji.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
139
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.3144