Vizhnytsia

שם באנגלית: 
Vizhnitsa
שם באוקראינית: 
Вижниця (Vizhnytsia), Vijniţa
שם בגרמנית: 
Wischnitz
שם ברוסית: 
Вижница
אזור היסטורי-תרבותי: 
Bukovina