תקנות מהחברה קדושה ''אנשי מעמד

Date: 
1886
Archive: 
CAHJP, File name: 598.
English translation: 

Not yet available

CAHJP Card: 
תקנות מהחברה קדושה ''אנשי מעמד''