מכירת מקום בבית הכנסת מאת ר' יהודה צבי לאחותו מרת חנה, בחתימת הרב מרדכי זאב אב''ד ק''ק לבוב

Author: 
Rabbi Mordechai Zeev of Lviv
Date: 
1784
Archive: 
CAHJP, File Number: PL 483. CD 156
Description: 

A document of the selling of a seat in the synagogue by Rabbi Yehudah Tzvi to his sister. Signed by Rabbi Mordechai Zeev of Lviv.

English translation: 

Not yet available

CAHJP Card: 
מכירת מקום בבית הכנסת מאת ר' יהודה צבי לאחותו...