Activity of Zionists-Revisionists in Bohorodczany

Author: 
Roman Dolnicki - Starost in Bohorodczany
Document Type: 
Letter
Date: 
March 24, 1927
Archive: 
CAHJP Hm2/8651.8 + ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 535
Original text: 

 

p. 14

Starostwo Bohorodczany.

L: 147/pr.                                               Bohorodczany, dnia 24 marca 1927.

 

Sjoniści rewizjoniści - działalność

 

Do pana Wojewody w Stanisławowie

 

Na reskrypt z dnia 17 marca 1927 l: 457/Tajne donoszę, że ugrupowanie sjonistów rewizjonistów nie rozwijało dotychczas w tut. powiecie akcji w kierunku pozyskania adherentów wśród zwolenników idei sjonistycznej.

 

Starosta: Roman Dolnicki

English translation: 

Abstracts:

In his response to Voivode, the Starost of Bohorodczany reports that the local Zionists-Revisionists did not launch activities in order to get new supporters among zionists.