Hatechija association in Bohorodczany: police approval

Document Type: 
Letter
Date: 
May 28, 1921
Archive: 
CAHJP, HM2/8888.15 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44
Original text: 

L.p. 626

Do

Starostwa

Bohorodczany, dnia 28./5.1921                                                     Bohorodczanach

 

             Przedkładam po przeprowadzeniu dochodzeń z doniesieniem że przeciw udzieleniu zezwolenia na zawiązanie się wymienionego towarzystwa nie zachodzą żadne przeszkody.-

5 zał.

Powiatowy Komendant Policyi Państwowej:

 

Starostwo w Bohorodczanach

Pod. Dnia 29 Maja .....6799

 

Bohorodczany, dnia 6 czerwca 1921.

 

Założenie stowarzyszenia

 "Hatechija" w Bohorodczanach.-

 

Namiestnictwo!

Przedkładam do dalszego zarządzenia.-

 

Starosta:

 

Stemps:

GAL. NAMIESTNICTWO

Weszło dnia 13.VI. 1921

77437 załączn, 5

1877

 

2295

WOJEWÓDZTWO STANISAŁAWOWSKIE

WESZO DNIA 22. wrze. 1921

L. 765 zał 5

Wydział II

English translation: 

L.p. 626

To Starosta in Bohorodczany

                                        Bohorodczany, 28th day of May, 1921

 

After investigations, I submit my conclusion that there are no obstacles to the establishment of the above mentioned association.

 

5 attachments.

 

District Commissary of the State Police:

                                                                                                         

Stamp:

Starosty in Bohorodczany

Dated 29 May.....

6799

 

_____________________________________________

                                                          Bohorodczany, 6 June 1921

Establishment of the "Hatechija" Association in Bohorodczany

 

Governorship!

 

I submit for further instructions.-

 

Starost:

 

Stamps:

Galician Governorship

Arrived on 13 June 1921

77437 attachments 5

1877

 

 

2295

Province of Stanisławów

Arrived 22 Sept. 1921

L. 765 attachments 5

Department II

CAHJP Card: 
Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...