Materiały dot zatwierdzenia statutów żydowskich...

CAHJP Code: 
HM2/8664.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot zatwierdzenia statutów żydowskich towarzystw:w Kutach: "Talmud Tora"; w Żabie: "Mizrachi"; w Nadwórnej: "Agudas Israel" (spis członków); w Rohatynie: "Talmud Tora", "Emuna"; w Delatynie: "Agudas Israel"; w Knihiniczach: "Merkaz Ruchani" (spis członków); w Bursztynie: "Linas Hacedek", w Śniatanie: "Beit Abraham", "Talmud Tora", "Mizrachi", "Merkaz Ruchani"; w Bolechowie: "Merkaz Ruchani"; w Zabłotowie: "Mizrachi" (spis członków); w Skolu: "Poalej Cedek", "Safa Brura", "Agudas Israel", w Tłumaczu: "Agudas Israel" (spis członków), "Talmud Tora Haklali"; w Tyśmienicy: "Ahawas Achim".

Date of item:

from: 
1920
Size: 
469
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1091