1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9488.6
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Skałat, Biała, Przemyślany do Radziwiłłowa i Podwołoczysk. Wykazy z rysopisem wydalonych. 2. Sprawozdanie o przebywających Żydach rosyjskich w Podwołoczyskach i okolicy. Wykaz. 3. Sprawozdanie statystyczne dot. ilości Żydów w Brodach

Date of item:

from: 
1882
Size: 
116
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3110