מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
שניידרמן, שמואל לייב חרוב'ע קהלות אין פוילן ווערן פאראייביקט דורך מ. באלאבאן 1977
שניידרמן, שמואל לייב באגעגענישן מיט דר. באלאבאן 1977
שניידרמן, שמואל לייב צו דער הונדערסטער יארצייט פון קינסטלער מאוריצי גאטליב 1979
שניידרמן, שמואל לייב דער דיכטער פון געלעכטער און טויט (צום ערשטען יאהרצייט פון משה לייב האלפערן) 1933
שניידרמן, שמואל לייב די באזינגערין פון דארף (וועגן דער דיכטונג פון רחל ה. קארן) 1929
שניידרמן, שמואל לייב צום 60טן געבוירנטאג פון דר. עמנואל רינגעלבלום (באמערקונגען וועגן דעם ניי-געפונענעם ווערק פון היסטאריקער און מארטירער פון ווארשעווע 1960
שניידרמן, שמואל לייב ע. רינגלבלום וארכיונו המחתרתי 'עונג שבת' 1969
שניידרמן, שמואל לייב די 'עונג-שבת' באוועגונג אין דער ווארשעווער געטא: ווי אזוי דר. רינגעלבלום ארגאניזירט די באוועגונג צו פארשרייבן די נאצישע אכזריות [. 1973
שניידרמן, שמואל לייב מאיר שטיקער'ס טרויעריקע 'אידישע לאנדשאט' 1978
שניצר, צבי מגלה טמונות פריישטדט אב"ד קאמאראם, בנוגע לפולמוס בנוגע לכשרות דג השטירל). 1911