די באזינגערין פון דארף (וועגן דער דיכטונג פון רחל ה. קארן)

מחבר: 
שניידרמן, שמואל לייב
כותרת: 
די באזינגערין פון דארף (וועגן דער דיכטונג פון רחל ה. קארן)
פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 6, כרך 5, חוברת 5 (248), 1.2.1929, 98—99
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1929
שפה: