די 'עונג-שבת' באוועגונג אין דער ווארשעווער געטא: ווי אזוי דר. רינגעלבלום ארגאניזירט די באוועגונג צו פארשרייבן די נאצישע אכזריות [.

מחבר: 
שניידרמן, שמואל לייב
כותרת: 
די 'עונג-שבת' באוועגונג אין דער ווארשעווער געטא: ווי אזוי דר. רינגעלבלום ארגאניזירט די באוועגונג צו פארשרייבן די נאצישע אכזריות [...]
פורסם ב: 
פארווערטס, 26.4.1973, 4, 5
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1973
שפה: