חרוב'ע קהלות אין פוילן ווערן פאראייביקט דורך מ. באלאבאן

מחבר: 
שניידרמן, שמואל לייב
כותרת: 
חרוב'ע קהלות אין פוילן ווערן פאראייביקט דורך מ. באלאבאן
פורסם ב: 
פארווערטס, 7.6.1977, 3, 5.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1977
שפה: 
הערות: 

[קהילות חרבות הונצחו באמצעות מ. בלבן]