צום 60טן געבוירנטאג פון דר. עמנואל רינגעלבלום (באמערקונגען וועגן דעם ניי-געפונענעם ווערק פון היסטאריקער און מארטירער פון ווארשעווע

מחבר: 
שניידרמן, שמואל לייב
כותרת: 
צום 60טן געבוירנטאג פון דר. עמנואל רינגעלבלום (באמערקונגען וועגן דעם ניי-געפונענעם ווערק פון היסטאריקער און מארטירער פון ווארשעווער געטא)' – 'פויליש-יידישע באציאונגען בעת דער צווייטער וועלט-מלחמה
פורסם ב: 
די צוקונפט, 65 (1960), 10 (אוקטובר), 370—372
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1960
שפה: